Phụ huynh bé Trần An Nhiên – Nhất cuộc thi ảnh lớp BTH 2019

Tôi cho 2 cháu tham gia các hoạt động cộng đồng của trung tâm, thấy cháu hoạt bát, vui vẻ và tự tin hơn rất nhiều

Rate this post