Được thành lập từ năm 2013, trải qua gần 10 năm phát triển và hình thành, Trung tâm Trí Tuệ Việt đã xây dựng được bản sắc riêng của công ty, thu hút nhiều giáo viên trẻ tiềm năng tới làm việc hợp tác cùng phát triển

Các hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Trung tâm Trí Tuệ Việt có thể ví như chất xúc tác tinh thần đoàn kết, sáng tạo và “thách thức giới hạn” của nhân viên. Ban giám đốc luôn khuyến khích các nhân viên tìm hiểu, trau dồi để tự nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao… để nhân viên và gia đình của họ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhau.