Cuộc thi “ENGLISH CHAMPION”

Chương trình “ENGLISH CHAMPION” được tổ chức tạo môi trường tiếng Anh để các con học sinh thể hiện năng khiếu, khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh. Các con có môi trường phát huy năng lực nghe nói tiếng Anh – đặc trưng nổi trội của học sinh Song ngữ. Thông qua chương trình học sinh thể hiện vốn hiểu biết chung về văn hóa Anh, về các lĩnh vực của đời sống xã hội thông qua ngôn ngữ tiếng Anh được học .